artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 1/2017 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z...

w sprawie: zmiany planu finansowego wydatków Urzędu Gminy Żabia Wola na 2017 r.
artykuł nr 2

ZARZĄDZENIE NR 6/2017 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z...

w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego i Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w Urzędzie Gminy Żabia Wola
artykuł nr 3

ZARZĄDZENIE NR 7/2017 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z...

w sprawie wprowadzenia Planu audytu wewnętrznego na 2017 rok  w Urzędzie Gminy Żabia Wola
artykuł nr 4

ZARZĄDZENIE NR 8/2017 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z...

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Żabia Wola jest organem prowadzącym
artykuł nr 5

ZARZĄDZENIE NR 9/2017 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z...

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Pełnomocnika Wójta do spraw profilaktyki alkoholowej