artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA W DNIU 26 KWIETNIA 2016 r.

Sesja Rady Gminy Żabia Wola odbyła się w dniu 26 kwietnia 2016 r. w Domu Kultury w Żabiej Woli. W obradach udział wzięło 13 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.

 Rada przyjęła następujący porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia;
2. Stwierdzenie prawomocności obrad;
3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad;
4. Powołanie komisji uchwał i wniosków;
5. Sprawy różne i wolne wnioski;
6. Ocena zasobów pomocy społecznej;
7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2015 r.;
8. Sprawozdanie za rok 2015 z Gminnego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Żabia Wola w latach 2010- 2015 przyjętego Uchwałą Nr 70/XXXVI/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2009 r.;
9. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Gminnego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Żabia Wola w latach 2016-2021;
10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Gminę nieruchomości gruntowej w miejscowości Siestrzeń, Gmina Żabia Wola;
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Osowiec,
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Ojrzanów,
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Żabia Wola,
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Zaręby,
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego dz. nr ew. 36/1, 36/2, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4 położone w miejscowości Musuły,
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego dz. nr ew. 95/12, 95/16, 97/5 położone w miejscowości Kaleń.
17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Osowiec.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Żabia Wola na lata 2016-2022.
19. Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.029.000,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania pn. „Budowa przedszkola w miejscowości Żabia Wola”
20. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami;
21. Interpelacje radnych;
22. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;
23. Zakończenie obrad.

Załączniki:
UCHWAŁA nr 26/XVIII/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. RADY GMINY ŻABIA WOLA w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.029.000,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania pn. "Budowa przedszkola w miejscowości Żabia Wola"71 KB
--- Załącznik do UCHWAŁY nr 24/XVIII/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. - WPI GMINY ŻABIA WOLA na lata 2016-2022MB
UCHWAŁA nr 25/XVIII/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. RADY GMINY ŻABIA WOLA w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Żabia Wola na lata 2016-2022"62 KB
--- Załącznik graficzny do UCHWAŁY nr 24/XVIII/2016 z dnia 26 kwietnia 2016757 KB
--- UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 24/XVIII/2016 z dnia 26 kwietnia 201656 KB
UCHWAŁA nr 24/XVIII/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. RADY GMINY ŻABIA WOLA w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Osowiec65 KB
--- Załącznik graficzny do UCHWAŁY nr 23/XVIII/2016 z dnia 26 kwietnia 2016583 KB
UCHWAŁA nr 23/XVIII/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. RADY GMINY ŻABIA WOLA w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego działki o nr ew. 95/12, 95/16, 97/5 położone w miejscowości Kaleń42 KB
--- Załącznik graficzny do UCHWAŁY nr 22/XVIII/2016 z dnia 26 kwietnia 2016354 KB
UCHWAŁA nr 22/XVIII/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. RADY GMINY ŻABIA WOLA w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego działki o nr ew. 36/1, 36/2, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4 położone w miejscowości Musuły42 KB
--- Załącznik graficzny do UCHWAŁY nr 21/XVIII/2016 z dnia 26 kwietnia 2016312 KB
UCHWAŁA nr 21/XVIII/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. RADY GMINY ŻABIA WOLA w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Zaręby w granicach administracyjnych41 KB
--- Załącznik graficzny do UCHWAŁY nr 20/XVIII/2016 z dnia 26 kwietnia 2016195 KB
UCHWAŁA nr 20/XVIII/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. RADY GMINY ŻABIA WOLA w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Żabia Wola w granicach administracyjnych41 KB
--- Załącznik graficzny do UCHWAŁY nr 19/XVIII/2016 z dnia 26 kwietnia 2016287 KB
UCHWAŁA nr 19/XVIII/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. RADY GMINY ŻABIA WOLA w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Ojrzanów w granicach administracyjnych36 KB
--- Załącznik graficzny do UCHWAŁY nr 18/XVIII/2016 z dnia 26 kwietnia 2016175 KB
UCHWAŁA nr 18/XVIII/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. RADY GMINY ŻABIA WOLA w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Osowiec w granicach administracyjnych42 KB
UCHWAŁA nr 17/XVIII/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. RADY GMINY ŻABIA WOLA w sprawie nabycia przez Gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Siestrzeń gm. Żabia Wola61 KB
UCHWAŁA nr 16/XVIII/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. RADY GMINY ŻABIA WOLA w sprawie Wieloletniego Gminnego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Żabia Wola w latach 2016 - 2021 /z załącznikiem/119 KB