artykuł nr 1

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - grudzień 2007

artykuł nr 2

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - listopad 2007

Załączniki:
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 roku stanowiącego podstawę do naliczenia podatku rolnego za rok podatkowy 2008 oraz ustalenia wysokości stawek na podatek rolny30 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok34 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie opłaty za pobieraną wodę z wodociągu29 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie uzupełnienia nazw ulic w miejscowościach : Kaleń , Żabia Wola i Osowiec30 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującej fragment miejscowości Siestrzeń32 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do powiadomienia Sekretarza Gminy Żabia Wola o konieczności złożenia przez niego oświadczenia lustracyjnego28 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych 38 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie nabycia przez Gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Pieńki Słubickie gm. Żabia Wola z przeznaczeniem pod drogę gminną26 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującej fragment miejscowości Nowa Bukówka32 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującej fragment miejscowości Grzymek27 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie nabycia przez Gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Żelechów gm. Żabia Wola z przeznaczeniem pod drogę gminną26 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie oddelegowania przedstawiciela Gminy Żabia Wola do Powiatowej Społecznej Rady ds.Osób Niepełnosprawnych w Grodzisku Mazowieckim26 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie Statutu Domu Kultury w Żabiej Woli (+ załącznik - STATUT)47 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu , przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży35 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych , stanowiących własność Gminy Żabia Wola (+załącznik)38 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie ustalenia opłat za składowanie odpadów komunalnych na gminnym składowisku w Petrykozach22 KB
--- Załącznik do projektu uchwały Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Żabia Wola960 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Żabia Wola27 KB
artykuł nr 3

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola -...

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - październik 2007
artykuł nr 4

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - wrzesień 2007

artykuł nr 5

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - lipiec...

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - lipiec 2007