artykuł nr 1

Komisja planowania przestrzennego i inwestycji

Komisja planowania przestrzennego i inwestycji

Przewodniczący Komisji

 

Za-ca Przewodniczącego Komisji

Mariusz Zbigniew Sztompka

Członek Komisji

Roman Janusz Filarczyk

Członek Komisji

Anna Marzena Filipowicz

Członek Komisji

Joanna Janoś

Członek KomisjiIliana Maria Kacprzak

Członek Komisji

Norbert Marek Klimkowski

Członek Komisji

Małgorzata Iwona Kozicka,

Członek KomisjiMariusz Henryk Luc

Członek Komisji

Krzysztof Janusz Marczewski

Członek Komisji

Roman Tomasz Olczak

Członek Komisji

Wanda Elżbieta Redestowicz

Członek Komisji

Przemysław Paweł Wójcik


Komisja planowania przestrzennego i inwestycji – sprawy ładu przestrzennego, rozwoju infrastruktury technicznej i drogowej, lokalnego transportu zbiorowego i zaopatrzenia w media: gaz, energie elektryczną, wodę, kanalizację, Internet;