artykuł nr 1

ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2015.2058 z dnia 2015.12.07)
artykuł nr 2

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można sporządzić w dowolnej formie lub wypełnić załączony formularz

Miejsce składania wniosku:
Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3
96-321 Żabia Wola
Adres poczty elektronicznej: urzad@zabiawola.pl

 

artykuł nr 3

WARUNKI PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI...

Ponownym wykorzystaniem informacji jest wykorzystanie przez osoby fizyczne i prawne oraz przez jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub jej części w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny cel wykorzystania, dla którego informacja ta została wytworzona.
artykuł nr 4

WNIOSEK O PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej należy wypełnić na załączonym formularzu
Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej można składać:
- przez  Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Gminy Żabia Wola znajdującą się  na platformie ePUAP2 
- na adres poczty elektronicznej: urzad@zabiawola.pl
- na adres: 
Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3
96-321 Żabia Wola