artykuł nr 1

Inspektor Ochrony Danych

Damian Pająk
pokój nr 5,
tel. (46) 858 27 00, (46) 858 27 33
iod@zabiawola.pl