artykuł nr 1

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

artykuł nr 2

UCHWAŁA Nr 3.e./297/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2024 roku

artykuł nr 3

UCHWAŁA Nr 3.l./283/2024 Składu Orzekającego...

opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Wola na rok 2024
artykuł nr 4

UCHWAŁA Nr 3.j./306/2024 Składu Orzekającego...

opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Żabia Wola
artykuł nr 5

UCHWAŁA Nr 3.h./364/2023 Składu Orzekającego...

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Żabia Wola projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 - 2036.