artykuł nr 1

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

artykuł nr 2

UCHWAŁA Nr 3.j./264/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 lutego 2023 roku.

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Żabia Wola.

artykuł nr 3

UCHWAŁA Nr 3.i./264/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 lutego 2023 roku.

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2023.

artykuł nr 4

UCHWAŁA Nr 3.h./266/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 09 grudnia 2022 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonym w formie dokumentu elektronicznego przez Wójta Gminy Żabia Wola projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2040

artykuł nr 5

UCHWAŁA Nr 3.c./269/2022 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 09 grudnia 2022 roku

w sprawie:
1. opinii o przez Wójta Gminy Wola projekcie na 2023 rok,
2. opinii o sfinansowania planowanego deficytu na 2023 rok