artykuł nr 1

Zastępca wójta

Maciej Kowalski

Kontakt:
Sekretariat tel. (46) 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Zastępca wójta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki,
w godzinach 15:00-17:00
po wcześniejszym zapisaniu się w kancelarii urzędu