OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 11.12.2008r.o...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 11.12.2008r.o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 02.12.2008r. o...

Cena wywoławcza - 30000,00 PLN. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Żabiej Woli ul.Główna 3 96-321 Żabia Wola pokój nr 5 do dnia 19 grudnia 2008r. do godz.12.00.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28.11.2008r.w...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28.11.2008r.w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28.11.2008r.w...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28.11.2008r.w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 20.10.2008r.w...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 20.10.2008r.w sprawie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż n/w nieruchomości gruntowych położonych w m. Siestrzeń gm. Żabia Wola

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 08.10.2008r. o...

Cena wywoławcza - 52460,00 PLN. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Żabiej Woli ul.Główna 3 96-321 Żabia Wola pokój nr 5 do dnia 18 listopada 2008r. do godz.12.00.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 10 października...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 10 października 2008r o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola

OBWIESZCZENIE Starosty Grodziskiego o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji drogi dla inwestycji polegającej na przebudowie odcinka drogi gminnej, położonej we wsi Słubica A, Słubica B, gmina Żabia Wola.

Załączniki
Obwieszczenie.pdf   46.191 KB

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA w sprawie otwartego...

Oferty należy złożyć do dnia 23.10.2008r. do godz. 10.00. w Urzędzie Gminy Żabia Wola w pok. nr 5. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel.046 8578181 w.35.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 17 września...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 17 września 2008r.o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, UŻYTKOWANIE, NAJEM LUB DZIERŻAWĘ

Załączniki
Wykaz.pdf   79.333 KB

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 10.09.2008r. o...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 10.09.2008r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 20.08.2008r. o...

Cena wywoławcza - 52460,00 PLN. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Żabiej Woli ul.Główna 3 96-321 Żabia Wola pokój nr 5 do dnia 25 września 2008r. do godz.12.00.

OBWIESZCZENIE Starosty Grodziskiego o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji drogi dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1505 Grodzisk Maz. - Józefina, w miejscowościach Odrano Wola, Adamowizna, Osowiec, Musuły, Wycinki Osowskie wraz z budową infrastruktury technicznej.

Załączniki
Obwieszczenie.pdf   79.276 KB

OBWIESZCZENIE Starosty Grodziskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Żabia Wola w sprawie wydania decyzji o lokalizacji drogi dla inwestycji polegającej na przebudowie odcinka drogi gminnej, położonej we wsi Słubica A, Słubica B, gmina Żabia Wola.

Załączniki
Obwieszczenie.pdf   48.518 KB

Ogłoszenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 28.07.2008r.o...

Ogłoszenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 28.07.2008r.o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola

Ogłoszenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 23.07.2008r.o...

Ogłoszenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 23.07.2008r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola

Ogłoszenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 21.04.2008r. w...

Ogłoszenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 21.04.2008r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej (dł. 1965,0 m) - na odcinku Skuły - Grzegorzewice

Ogłoszenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 21.04.2008r. w...

Ogłoszenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 21.04.2008r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej (dł. 2900,0 m) - na odcinku Żabia Wola - Żelechów.

OBWIESZCZENIE Starosty Grodziskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Powiatu Grodziskiego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji drogi dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi nr 1505 Grodzisk Maz. - Józefina

Załączniki
Obwieszczenie.pdf   47.044 KB

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu...

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola.

Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 26.05.2008r. o wyłożeniu...

Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 26.05.2008r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola.

Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 26.05.2008r. o wyłożeniu...

Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 26.05.2008r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola.

Zawiadomienie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia...

Zawiadomienie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 29.04.2008r.(dotyczy mieszkańców wsi Zaręby).

Ogłoszenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 21.04.2008r. w...

Ogłoszenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 21.04.2008r. w sprawie wydania postanowienia dotyczącego odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanej inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej (dł.2900m.)-

Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 21.04.2008r. w sprawie...

Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 21.04.2008r. w sprawie wydania postanowienia dotyczącego odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej (dł.1965m.)- w odcinku Sku

Ogłoszenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 22.04.2008r. w...

Ogłoszenie Wójta Gminy Żabia Wola 22.04.2008r. w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanej inwestycji polegającej na poszerzeniu drogi powiatowej ok. 80m. i zagospodarowani

Informacja dot. spotkania założycielskiego Stowarzyszenia...

W dniu 14 kwietnia 2008 r. o godzinie 15:00 w Domu Kultury w Żabiej Woli odbędzie się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania w ramach Osi 4 "LEADER"

Zawiadomienie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 25.02.2008 r....

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10 marca (poniedziałek) 2008 r. o godz.16.00 w Szkole Podstawowej w Słubicy Dobrej odbędą się wybory uzupełniające dla wyboru organów wykonawczych Sołectwa Słubica B

OBWIESZCZENIE Starosty Grodziskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie wydania decyzji o lokalizacji drogi dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Grodzisk-Siestrzeń-Ojrzanów na odcinku drogi powiatowej Żelechów-Kaleń do drogi powiatowej Tarczyn-Jeziorzany-Suchodół-Zaręby-Ojrzanów.

Załączniki
Obwieszczenie.pdf   585.665 KB

OGŁOSZENIE Wójta Gminy z dnia 3 marca 2008 r. o...

OGŁOSZENIE Wójta Gminy z dnia 3 marca 2008 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 21 lutego 2008r....

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:Przebudowie drogi gminnej (dł. 2900 km) ? w odcinku Żabia Wola - Żelechów

OGłOSZENIE Wójta Gminy z dnia 21 lutego 2008r w sprawie...

OGłOSZENIE Wójta Gminy z dnia 21 lutego 2008r w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:Przebudowie drogi gminnej (dł. 1965 km) ? w odcinku Skuły ? Grzegorzewice

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 15 lutego 2008...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Żabia Wola,

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 21 stycznia 2008...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie magazynu i budynku biurowego z zapleczem

Ogłoszenie Wójta gminy Żabia Wola z dnia 23 stycznia 2008 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 49/1 w miejscowości Żabia Wola

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 14 stycznia 2008...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie odcinka jezdni drogi gminnej (dł. 0,333 km) ? ul. Graniczna w mie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 3 stycznia 2008...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 3 stycznia 2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola