artykuł nr 1

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 11.12.2008r.o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola.
artykuł nr 2

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia...

Cena wywoławcza - 30000,00 PLN. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Żabiej Woli ul.Główna 3 96-321 Żabia Wola pokój nr 5 do dnia 19 grudnia 2008r. do godz.12.00.
artykuł nr 3

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28.11.2008r.w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola
artykuł nr 4

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28.11.2008r.w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola
artykuł nr 5

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 20.10.2008r.w sprawie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż n/w nieruchomości gruntowych położonych w m. Siestrzeń gm. Żabia Wola