Informacja na temat składów osobowych obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w Gminie Żabia Wola

Załącznik do pobrania [MS WORD]

Zarządzenie Nr 18/2004 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 04 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany w składach osobowych obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

ZARZĄDZENIE Nr 18/2004 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 04 czerwca 2004r w sprawie: zmiany w składach osobowych obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego ( Dz.U. Nr 25 poz.219) stosownie do przepisów art. 50 ust. 1 pkt 1 i ust 2 ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu i do Senatu ( Dz.U. z 2001r Nr 84 poz.921 ze zm.) Wójt Gminy uchwala co następuje: § 1 Wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Skułach następujących osób: 1.Michała Sandowicz zam. w m. Ojrzanów zgłoszonego przez KW Polskiego Stronnictwa Ludowego z powodu zrzeczenia się członkostwa 2.Macieja Majewskiego zam. w m. Bieniewiec zgłoszonego przez KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy z powodu nieobecności na pierwszym posiedzeniu komisji § 2 Powołanie na członków Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Skułach następujących osób: 1.Marka Witczaka zam. w m. Kaleń-Towarzystwo zgłoszonego przez KW Polskiego Stronnictwa Ludowego, 2.Annę Wolicką zam. w m. Zaręby zgłoszoną przez Wójta Gminy § 3 Informację o zmianie w składach osobowych obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego podaje się do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w siedzibach Obwodowych Komisji. § 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. Wójt Gminy Żabia Wola

Informacja o wyłożeniu spisów wyborców

S Z A N O W N I W Y B O R C Y W dniach od 31.05.2004r do 11.06.2004r w godzinach urzędowania, w pokoju nr 1 Urzędu Gminy, udostępnione będą do wglądu spisy wyborców oraz wydawane będą zaświadczenia o prawie do głosowania poza terenem gminy w wyborach do Parlamentu Europejskiego. WÓJT GMINY HALINA WAWRUCH

Zarządzenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 20 maja 2004 r.

Załącznik do pobrania poniżej [MS WORD]

Obwieszczenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 10 maja ...

Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. nr 25 poz 219) Wójt Gminy Żabia Wola podaje do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania...

Informacje na temat wskazania miejsc rozplakatowania obwieszczeń.

                                                         OBWIESZCZENIE                                                         Wójta Gminy Żabia Wola                                                        z dnia 25 marca 2004r Na podstawie art. 76 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25 poz 219) Wójt Gminy Żabia Wola podaje do publicznej wiadomości wykaz miejsc wyznaczonych na obszarze Gminy Żabia Wola, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. 1. Żabia Wola przy ul. Głównej (centrum) - tablica ogłoszeń 2. Józefina przy ul. Mazowiecka (przy szkole) - tablica ogłoszeń 3. Żelechów przy ul. Chełmońskiego (centrum) - tablica ogłoszeń 4. Skuły przy ul. Mszczonowska (centrum) - tablica ogłoszeń 5. Słubica Dobra ul. Słoneczna (przy byłej szkole) - tablica ogłoszeń                                                                                                         Wójt Gminy                                                                                                        Halina Wawruch