główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja Komisarza Wyborczego w w Warszawie II z...

w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zgłoszeń na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli w związku z wyborami uzupełniającymi zarządzonymi na dzień 29 września 2019 r.

artykuł nr 2

Informacja Komisarza Wyborczego w w Warszawie II z...

w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Żabia Wola zarządzonymi na dzień 29 września 2019 r.