artykuł nr 1

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Warszawie II z...

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola zarządzonych na dzień 29 września 2019 r.
artykuł nr 2

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Warszawie II...

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Żabia Wola
artykuł nr 3

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Warszawie II z...

o możliwości dokonania przez pełnomocników wyborczych dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
artykuł nr 4

Informacja Komisarza Wyborczego w w Warszawie II z...

w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zgłoszeń na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli w związku z wyborami uzupełniającymi zarządzonymi na dzień 29 września 2019 r.
artykuł nr 5

Informacja Komisarza Wyborczego w w Warszawie II z...

w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Żabia Wola zarządzonymi na dzień 29 września 2019 r.