główna zawartość
artykuł nr 1

Archiwum wzorów deklaracji i informacji podatkowych wraz z uchwałami

artykuł nr 2

Akty prawne obowiązujące do 30 czerwca 2019 r.

Akty prawne obowiązujące do 30 czerwca 2019 r. (zdarzenia np. zakup nieruchomości - zaistniałe do dnia 30 czerwca 2019 r. włącznie)
UCHWAŁA NR 78/XXX/2017 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych  

- Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 5 grudnia 2017 r. poz. 11272

Poniżej dostępne są załączniki dot. zdarzeń np. zakup nieruchomości - zaistniałych do dnia 30 czerwca 2019 r. włącznie)

Załączniki:
DN-1 Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości 302 KB
DN-1 Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości 153 KB
ZN-1a wzór formularza - dane o nieruchomościach 199 KB
ZN-1a wzór formularza - dane o nieruchomościach 65 KB
ZN-1b Wzór formularza - dane o zwolnieniach podatkowych 191 KB
ZN-1b Wzór formularza - dane o zwolnieniach podatkowych 113 KB
DR-1 Wzór deklaracji na podatek rolny 243 KB
DR-1 Wzór deklaracji na podatek rolny 150 KB
ZR-1a Wzór formularza - dane o nieruchomościach rolnych 155 KB
ZR-1a Wzór formularza - dane o nieruchomościach rolnych 57 KB
ZR-1b Wzór formularza - dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych 180 KB
ZR-1b Wzór formularza - dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych 93 KB
DL-1 Wzór deklaracji na podatek leśny 186 KB
DL-1 Wzór deklaracji na podatek leśny 98 KB
ZL-1a Wzór formularza - dane o nieruchomościach leśnych 155 KB
ZL-1a Wzór formularza - dane o nieruchomościach leśnych 59 KB
ZL-1b Wzór formularza - dane o zwolnieniach podatkowych 161 KB
ZL-1b Wzór formularza - dane o zwolnieniach podatkowych 68 KB
IN-1 Wzór Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych 195 KB
IN-1 Wzór Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych 118 KB
ZN-1a wzór formularza - dane o nieruchomościach 199 KB
ZN-1b Wzór formularza - dane o zwolnieniach podatkowych 191 KB
ZR-1b Wzór formularza - dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych 93 KB
ZR-1b Wzór formularza - dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych 180 KB
ZR-1a Wzór formularza - dane o nieruchomościach rolnych 57 KB
ZR-1a Wzór formularza - dane o nieruchomościach rolnych 155 KB
IR-1 wzór informacji w sprawach podatku rolnego 97 KB
IR-1 wzór informacji w sprawach podatku rolnego 185 KB
ZL-1b Wzór formularza - dane o zwolnieniach podatkowy 68 KB
ZL-1b Wzór formularza - dane o zwolnieniach podatkowy 161 KB
ZL-1a Wzór formularza - dane o nieruchomościach leśnych 59 KB
ZL-1a Wzór formularza - dane o nieruchomościach leśnych 155 KB
IL-1 wzór informacji o lasach 84 KB
IL-1 wzór informacji o lasach 174 KB
artykuł nr 3

Deklaracje za lata 2016-2017

artykuł nr 4

Deklaracje za lata 2009-2015