główna zawartość
artykuł nr 1

Archiwum wzorów deklaracji i informacji podatkowych wraz z uchwałami

artykuł nr 2

Akty prawne obowiązujące do 30 czerwca 2019 r.

Akty prawne obowiązujące do 30 czerwca 2019 r. (zdarzenia np. zakup nieruchomości - zaistniałe do dnia 30 czerwca 2019 r. włącznie)
UCHWAŁA NR 78/XXX/2017 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych  

- Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 5 grudnia 2017 r. poz. 11272

Poniżej dostępne są załączniki dot. zdarzeń np. zakup nieruchomości - zaistniałych do dnia 30 czerwca 2019 r. włącznie)

artykuł nr 3

Deklaracje za lata 2016-2017

artykuł nr 4

Deklaracje za lata 2009-2015