artykuł nr 1

Archiwum wzorów deklaracji i informacji podatkowych wraz z uchwałami

artykuł nr 2

Akty prawne obowiązujące do 30 czerwca 2019 r.

Akty prawne obowiązujące do 30 czerwca 2019 r. (zdarzenia np. zakup nieruchomości - zaistniałe do dnia 30 czerwca 2019 r. włącznie)
UCHWAŁA NR 78/XXX/2017 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych  

- Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 5 grudnia 2017 r. poz. 11272

Poniżej dostępne są załączniki dot. zdarzeń np. zakup nieruchomości - zaistniałych do dnia 30 czerwca 2019 r. włącznie)

Załączniki:
IL-1 wzór informacji o lasach174 KB
IL-1 wzór informacji o lasach84 KB
ZL-1a Wzór formularza - dane o nieruchomościach leśnych155 KB
ZL-1a Wzór formularza - dane o nieruchomościach leśnych59 KB
ZL-1b Wzór formularza - dane o zwolnieniach podatkowy161 KB
ZL-1b Wzór formularza - dane o zwolnieniach podatkowy68 KB
IR-1 wzór informacji w sprawach podatku rolnego185 KB
IR-1 wzór informacji w sprawach podatku rolnego97 KB
ZR-1a Wzór formularza - dane o nieruchomościach rolnych155 KB
ZR-1a Wzór formularza - dane o nieruchomościach rolnych57 KB
ZR-1b Wzór formularza - dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych180 KB
ZR-1b Wzór formularza - dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych93 KB
ZN-1b Wzór formularza - dane o zwolnieniach podatkowych191 KB
ZN-1a wzór formularza - dane o nieruchomościach199 KB
IN-1 Wzór Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych118 KB
IN-1 Wzór Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych195 KB
ZL-1b Wzór formularza - dane o zwolnieniach podatkowych68 KB
ZL-1b Wzór formularza - dane o zwolnieniach podatkowych161 KB
ZL-1a Wzór formularza - dane o nieruchomościach leśnych59 KB
ZL-1a Wzór formularza - dane o nieruchomościach leśnych155 KB
DL-1 Wzór deklaracji na podatek leśny98 KB
DL-1 Wzór deklaracji na podatek leśny186 KB
ZR-1b Wzór formularza - dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych93 KB
ZR-1b Wzór formularza - dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych180 KB
ZR-1a Wzór formularza - dane o nieruchomościach rolnych57 KB
ZR-1a Wzór formularza - dane o nieruchomościach rolnych155 KB
DR-1 Wzór deklaracji na podatek rolny150 KB
DR-1 Wzór deklaracji na podatek rolny243 KB
ZN-1b Wzór formularza - dane o zwolnieniach podatkowych113 KB
ZN-1b Wzór formularza - dane o zwolnieniach podatkowych191 KB
ZN-1a wzór formularza - dane o nieruchomościach65 KB
ZN-1a wzór formularza - dane o nieruchomościach199 KB
DN-1 Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości 153 KB
DN-1 Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości302 KB
artykuł nr 3

Deklaracje za lata 2016-2017

artykuł nr 4

Deklaracje za lata 2009-2015