główna zawartość
artykuł nr 1

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 11 września 2020 r.

WÓJT GMINY ŻABIA WOLA
OGŁASZA OTWARTY KONKURSU OFERT

na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

ZARZĄDZENIE Nr 83/2020 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 11 września 2020 r.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT