główna zawartość
artykuł nr 1

RG.271.2.10.2020. Ogłoszenie o zamówieniu

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej na rozbudowę stacji uzdatniania wody przy ul. Zdrojowej w miejscowości Żelechów, gm. Żabia Wola.

Ofertę należy złożyć w: Urzędzie Gminy Żabia Wola, 96 - 321 Żabia Wola, ul. Główna 3 w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 03.09.2020 r. do godz. 10:00