główna zawartość
artykuł nr 1

Świat w zasięgu ręki - Internet w Gminie

Świat w zasięgu ręki - Internet w Gminie

Każdy zdaje sobie sprawę jak ważną rolę odgrywa w dzisiejszych czasach Internet. Można nazwać go "oknem na świat", swoistą "kopalnią wiedzy" korzystają z niego zarówno ludzie młodzi jak i starsi. Jedni używają go do komunikowania się, inni szukają w nim informacji lub rozrywki, niezależnie od wieku każdy znajdzie coś dla siebie.

Nasza gmina by wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców realizowała projekt "Rozbudowa systemu szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie gminy Żabia Wola". Przedsięwzięcie w 95% było finansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach komponentu "I- Mazowiecki program wsparcia rozwoju infrastruktury informatycznej dla gmin wiejskich" na pokrycie pozostałych kosztów Gmina przeznaczyła środki własne oraz pozyskane z innych źródeł. Budowę części sieci telekomunikacyjnej sfinansował zewnętrzny operator TPSA.

Obecnie realizowana jest inwestycja, mająca na celu wybudowanie brakującej infrastruktury. Z uwagi na duży zakres usługowy i wykonawczy prace są prowadzone etapowo.

Zakończono budowę sieci teletechnicznej w miejscowościach: Petrykozy, Zaręby, Pieńki Zarębskie Ojrzanów, Żelechów, Kaleń, Ciepłe, Bieniewiec, Grzymek, Bolesławek, Nowa Bukówka, Grzmiąca, Rumianka, Bartoszówka, Żabia Wola i Huta Żabiowolska , w sumie wybudowano 612 przyłączy abonenckich.

Część nowych abonentów została już włączona, pozostali mieszkańcy, którzy mają wybudowane przyłącze, lecz nie podpisali jeszcze umowy o abonament, mogą zwrócić się do pracowników TPSA, którzy po załatwieniu formalności, zajmą się podłączeniem instalacji wewnątrz budynku.

Telefony kontaktowe w tej sprawie:

p. Konrad Aleksandrowicz- 504 161 529

p. Jacek Jaźwiecki- 504 161 509

Na początku marca rozpoczęły się prace budowlane w Siestrzeni prowadzone przez firmę Łączbud. Termin ich zakończenia został wyznaczony na 30 kwietnia.

Termin zakończenia prac projektowych i wykonawczych w Musułach przewidywany jest natomiast na 30 maja br., zaś w Słubicy A i Słubcy B na 30 czerwca.

Rozpoczęcie prac budowlanych w Józefinie, Osowcu i Wycinkach Osowskich, prawdopodobnie nastąpi jeszcze w pierwszej połowie 2009 roku. Obecnie trwają prace projektowe, które prowadzi firma TP TELETECH Pracownia Projektowa. Zgodnie z przedłożonym harmonogramem termin zakończenia tego zadania planowany jest na 31.12.2009 roku. Podjęto rozmowy w celu jego przyspieszenia. W dalszym ciągu telekomunikacja jest w trakcie zbierania zgód, na "przejście" przez posesje prywatnych właścicieli. Apelujemy więc do osób, które nie wyraziły jeszcze zgody: pomóżmy sobie nawzajem, sprawmy by wszystkim nam żyło się łatwiej, nie odbierajmy naszym sąsiadom możliwości korzystania z telefonów stacjonarnych i Internetu.

Dla mieszkańców, którzy od niedawna zamieszkują teren naszej gminy, bądź dopiero teraz zdecydowali się na podłączenie telefonu czy Internetu uruchomiona została specjalna skrzynka mailowa: RC.BBEnowiklienci@telekomunikacja.pl, na którą należy wysyłać maile zgłoszeniowe. Powinny one zawierać: adres do korespondencji oraz numer ewidencyjny działki, na której chcą Państwo mieć wybudowane przyłącze. Osoby, które nie pamiętają numeru ewidencyjnego działki mogą zgłosić się do Urzędu Gminy, gdzie pracownicy udzielą potrzebnych informacji bądź wyślą zgłoszenie w Państwa imieniu.