główna zawartość
artykuł nr 1

Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 

Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 
Zgodnie z art. 3, ust 2, pkt 6a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.05.236.2008 ze zm.) informujemy o nieodpłatnym oddaniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawiez dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495).
Gmina wychodząc naprzeciw Mieszkańcom uruchomiła system zbierania sprzętu elektrycznego i elektronicznego na niżej wymienionych zasadach:
 
1.  System ten polega na wystawieniu tzw. „wystawka” w dostępne miejsce dla odbiorcy odpadu np. przed bramą, ogrodzeniem własnej posesji
 
2.  Mieszkaniec naszej gminy jest obowiązany zawiadomić pracownika Urzędu Gminy o potrzebie pozbycia się w/w odpadu (tel. 046 857 81 99 wew.25,
e-mail:
m.reszka@zabiawola.pl, lub osobiście pokój nr 4)
 
3. Odbiór odpadu odbywa się zawsze:
w pierwszą środę miesiąca w godz: 8:00-16:00
 
Wykaz zbieranych kategorie odpadów:
 
1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego (chłodziarki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki, grzejniki elektryczne, wentylatory elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne)

2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego (odkurzacze, zamiatacze dywanów, żelazka, tostery, frytkownice, noże elektryczne, wagi)

3. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny (komputery, laptopy (w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura), stacje robocze, notebooki, notepady, kalkulatory kieszonkowe i biurowe, elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania, faksy, teleksy, telefony, telefony komórkowe, telefony bezprzewodowe)

4. Sprzęt audiowizualny (odbiorniki radiowe, odbiorniki telewizyjne, kamery wideo, sprzęt hi-fi, wzmacniacze dźwięku)

5. Sprzęt oświetleniowy (oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych (z wyjątkiem opraw stosowanych w gospodarstwach domowych), liniowe lampy fluorescencyjne, kompaktowe lampy fluorescencyjne, niskoprężne lampy sodowe)

6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych (wiertarki, piły, maszyny do szycia)

7. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy (kolejki elektryczne i tory wyścigowe, gry wideo, kieszonkowe konsole do gier wideo)

8. Przyrządy medyczne, z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i skażonych produktów (sprzęt do radioterapii, sprzęt do badań kardiologicznych, sprzęt do wentylacji płuc,)
 
9. Przyrządy do nadzoru i kontroli (czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty)

10. Automaty do wydawania (automaty do wydawania: napojów gorących, butelek lub puszek z zimnymi i gorącymi napojami, produktów stałych, bankomaty)
 

Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt. Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami, za pozostawienie tego typu sprzętu w miejscu do tego nie przeznaczonym ( np. wyrzucanie do śmietnika czy porzucanie w lesie) grozi kara grzywna od 20,00 zł do 5000,00 zgodnie z art ustawiez dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495).
Jednocześnie informujemy, że od 01 lipca 2006 r. sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli sprzęt jest tego samego rodzaju.
 
 
Drogi Mieszkańcu
 
 W trosce o środowisko naturalne pamiętaj, że w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych znajduje się wiele składników i substancji chemicznych, które porzucone ulegają rozpadowi i wydzielają substancje szkodliwe dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin