ZAPYTANIE OFERTOWE na: Wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego...

Ofertę cenową w zaklejonej kopercie z dopiskiem Wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej, dotyczącej sprawdzenia czy na działce o nr ew. 169/1 we wsi Osowiec, gmina Żabia Wola doszło do zaburzenia stosunków wodnych należy złożyć lub przesłać do siedziby Zamawiającego Urząd Gminy w Żabiej Woli, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola w terminie do dnia 17.01.2014r.(liczy się data wpływu do kance...

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Usuwanie nieczystości stałych i...

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 10.12.2013r. do godz. 12.00 w formie: 1) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola, w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6,

ZAPYTANIE OFERTOWE pn: Obsługa toalet przenośnych...

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 10.12.2013r. do godz. 12.00 w formie: 1) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola, w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6, lub faxem na numer tel.: 46 857-81-99 wew. 31, lub w wersji elektronicznej na e-mail: przetargi@zabiawola.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Usuwanie nieczystości stałych i...

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 05.12.2013r. do godz. 12.00 w formie: 1) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola, w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6,

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Świadczenie usług w zakresie...

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 18.11.2013r. do godz. 12.00 w formie: 1) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola, w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6

Zapytanie ofertowe na:Wykonanie i dostawa materiałów do...

1) Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 14.11.2013r do godziny 10:00 w formie: a) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola., w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6, b) faxem na numer: 46 857 81 81 wew. 26, lub na adres emailprzetargi@zabiawola.pl

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy...

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 08.11.2013r. do godz. 11.00 w formie: 1) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola, w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6, lub faxem na numer tel.: 46 857-81-99 wew. 31, lub w wersji elektronicznej na e-mail: przetargi@zabiawola.pl

APYTANIE OFERTOWE na:Usuwanie wyrobów/odpadów (demontaż...

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 06.11.2013r do godziny 10:00 w formie: a) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola., w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6, b) faxem na numer: 46 857 81 81 wew. 26, lub na adres emailprzetargi@zabiawola.pl

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot:...

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 6.11. 2013 r., w formie: a) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola, w kancelarii Zamawiającego, pokój nr 6.

ZAPYTANIE OFERTOWE na:Usuwanie wyrobów/odpadów (demontaż...

1) Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 31.10.2013r do godziny 11:00 w formie: a) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola., w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6, b) faxem na numer: 46 857 81 81 wew. 26, lub na adres emailprzetargi@zabiawola.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE na:Usuwanie wyrobów/odpadów (demontaż...

1) Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 25.10.2013r do godziny 11:00 w formie: a) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola., w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6, b) faxem na numer: 46 857 81 81 wew. 26, lub na adres emailprzetargi@zabiawola.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE na: opracowanie prognozy oddziaływania...

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16 października 2013 roku do godziny 16:00 w formie pisemnej /osobiście lub listownie/ na adres: - Urząd Gminy w Żabiej Woli ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola, - w kancelarii zamawiającego, pokój nr 5.

ZAPYTANIE OFERTOWE na: opracowanie prognozy oddziaływania...

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16 października 2013 roku do godziny 16:00 w formie pisemnej /osobiście lub listownie/ na adres: - Urząd Gminy w Żabiej Woli ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola, - w kancelarii zamawiającego, pokój nr 5.

ZAPYTANIE OFERTOWE pn: usługę pełnienia obowiązków...

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 16.10.2013 r., do godz. 1200 w formie: 1) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola, w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6, lub faxem na numer tel.: 46 857-81-99 wew. 31, lub w wersji elektronicznej na e-mail: przetargi@zabiawola.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Remont posadzki garażu OSP w...

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 17.09.2013 do godziny 10:00w formie: Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola, w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6, lub faxem na numer tel.: 46 857-81-99 wew. 31, lub w wersji elektronicznej na e-mail: przetargi@zabiawola.p

ZAPYTANIE OFERTOWE na: ?Wykonanie tablic pamiątkowych dla...

1) Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 17.09.2013 r., do godziny 14:00 w formie: a) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola, w kancelarii zamawiającego, pokój nr 5, lub b) faxem na numer tel.: 46 857-81-99 wew. 31, lub c) w wersji elektronicznej na e-mail: przetargi@zabiawola.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Zakup i dostawa aparatu do...

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 20.09.2013 r., do godz. 1000 w formie: Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola, w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6, lub faxem na numer tel.: 46 857-81-99 wew. 31, lub w wersji elektronicznej na e-mail:przetargi@zabiawola.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE na: usługę pełnienia obowiązków...

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 21.08.2013 r., do godz. 10:00 w formie: 1) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola, w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6, lub faxem na numer tel.: 46 857-81-99 wew. 31, lub w wersji elektronicznej na e-mail: przetargi@zabiawola.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE na:wznowienie granicy drogi gminnej...

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23 sierpnia 2013 roku do godziny 1600 w formie pisemnej /osobiście lub listownie/ na adres: - Urząd Gminy w Żabiej Woli ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola, - w kancelarii zamawiającego, pokój nr 5.

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Remont posadzki garażu OSP w...

1) Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 20.08.2013 do godziny 10:00w formie: Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola, w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6, lub faxem na numer tel.: 46 857-81-99 wew. 31, lub w wersji elektronicznej na e-mail: przetargi@zabiawola.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Remont posadzki garażu OSP w...

1) Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 09.08.2013 do godziny 10:00w formie: Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola, w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6, lub faxem na numer tel.: 46 857-81-99 wew. 31, lub w wersji elektronicznej na e-mail: przetargi@zabiawola.pl

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot:...

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 5.08.2013r . do godziny 10:00 w formie: a) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabie Wola ul. Główna 3 w kancelarii zamawiającego, pokój nr6 lub b) faxem na numer: 46 857 8181 wew. 12 lub w wersji elektronicznej na e-mail: przetargi@zabiawola.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Remont posadzki garażu OSP w...

1) Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 30.07.2013 do godziny 10:00w formie: Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola, w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6, lub faxem na numer tel.: 46 857-81-99 wew. 31, lub w wersji elektronicznej na e-mail: przetargi@zabiawola.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Opracowanie dokumentacji projektowo...

1. Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 18 lipca 2013r. do godz. 12.00 w formie: 1) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola, w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6, lub faxem na numer tel.: 46 857-81-99 wew. 31, lub w wersji elektronicznej na e-mail: przetargi@zabiawola.pl

Zapytanie ofertowe na: Sprawowanie funkcji inspektora...

1. Miejsce i termin złożenia ofert: a) Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 16.07.2013 r., do godz. 1200 w formie: b) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola., w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6.

Zapytanie ofertowe na: Sprawowanie funkcji inspektora...

1. Miejsce i termin złożenia ofert: a) Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 08.07.2013 r., do godz. 1000 w formie: b) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola., w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6.

ZAPYTANIE OFERTOWE na: pełnienie obowiązków inspektora...

1. Miejsce i termin złożenia ofert: a) Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 24.06.2013 r., do godz. 1000 w formie: Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola., w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6

ZAPYTANIE OFERTOWE na: pełnienie obowiązków inspektora...

Miejsce i termin złożenia ofert: a) Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 24.06.2013 r., do godz. 1000 w formie: Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola., w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6

ZAPYTANIE OFERTOWE na: pełnienie obowiązków inspektora...

1. Miejsce i termin złożenia ofert: a) Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 17.06.2013 r., do godz. 1000 w formie: b) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola., w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6.

ZAPYTANIE OFERTOWE na: pełnienie obowiązków inspektora...

1. Miejsce i termin złożenia ofert: a) Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 17.06.2013 r., do godz. 1000 w formie: b) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola., w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6.

ZAPYTANIE OFERTOWE na:pełnienie obowiązków inspektora...

1. Miejsce i termin złożenia ofert: a) Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 10.06.2013 r., do godz. 1000 w formie: b) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola., w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6.

ZAPYTANIE OFERTOWE na: pełnienie obowiązków inspektora...

1. Miejsce i termin złożenia ofert: a) Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 10.06.2013 r., do godz. 1000 w formie: b) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola., w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6.

ZAPYTANIE OFERTOWE na: pełnienie obowiązków inspektora...

1. Miejsce i termin złożenia ofert: a) Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 10.06.2013 r., do godz. 1000 w formie: b) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola., w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6.

ZAPYTANIE OFERTOWE na: pełnienie obowiązków inspektora...

1. Miejsce i termin złożenia ofert: a) Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 10.06.2013 r., do godz. 1000 w formie: b) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola., w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6.

\ZAPYTANIE OFERTOWE na: Opracowanie dokumentacji projektowo...

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 31.05.2013r. do godz. 11.00 w formie: 1) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola, w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6, lub faxem na numer tel.: 46 857-81-99 wew. 31,lub w wersji elektronicznej na e-mail: przetargi@zabiawola.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE na:Wykonanie prac pielęgnacyjnych i...

1) Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 20.05.2013 do godziny 10:00w formie: Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola, w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6, lub faxem na numer tel.: 46 857-81-99 wew. 31, lub w wersji elektronicznej na e-mail: przetargi@zabiawola.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Wykonanie prac pielęgnacyjnych i...

1) Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 13.05.2013 do godziny 10:00w formie: Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola, w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6, lub faxem na numer tel.: 46 857-81-99 wew. 31, lub w wersji elektronicznej na e-mail:przetargi@zabiawola.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE na: usługę pełnienia obowiązków...

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 10.05.2013 r., do godz. 1200 w formie: 1) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola, w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6, lub faxem na numer tel.: 46 857-81-99 wew. 31, lub w wersji elektronicznej na e-mail: przetargi@zabiawola.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE na:Opracowanie Programu funkcjonalno -...

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 30.04.2013r. do godz. 12.00 w formie: 1) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola, w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6, lub faxem na numer tel.: 46 857-81-99 wew. 31, lub w wersji elektronicznej na e-mail: przetargi@zabiawola.pl

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot...

1 Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 24.04.2013r. do godz. 11.00 w formie: 2) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola, w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6, lub faxem na numer tel.: 46 857-81-99 wew. 31, lub w wersji elektronicznej na e-mail: przetargi@zabiawola.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Wykonanie dokumentacji projektowo -...

1. Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 17.04.2013r. do godz. 11.00 w formie: 1) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola, w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6, lub faxem na numer tel.: 46 857-81-99 wew. 31,lub w wersji elektronicznej na e-mail: przetargi@zabiawola.pl

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot...

1) Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 17.04.2013r. do godz. 11.00 w formie: 1) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola, w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6, lub faxem na numer tel.: 46 857-81-99 wew. 31, lub w wersji elektronicznej na e-mail: przetargi@zabiawola.p

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Wykonanie dokumentacji projektowo -...

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 10.04.2013r. do godz. 11.00 w formie: 1) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola, w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6, 2) lub faxem na numer tel.: 46 857-81-99 wew. 31, 3) lub w wersji elektronicznej na e-mail: przetargi@zabiawola.pl


Dostępne podkategorie:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013