główna zawartość
artykuł nr 1

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Wykonanie ekspertyzy/opinii...

Ofertę cenową w zaklejonej kopercie z dopiskiem Wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej, dotyczącej sprawdzenia czy na działce o nr ew. 169/1 we wsi Osowiec, gmina Żabia Wola doszło do zaburzenia stosunków wodnych należy złożyć lub przesłać do siedziby Zamawiającego Urząd Gminy w Żabiej Woli, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola w terminie do dnia 17.01.2014r.(liczy się data wpływu do kance...

artykuł nr 2

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Usuwanie nieczystości...

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 10.12.2013r. do godz. 12.00 w formie: 1) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola, w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6,

artykuł nr 3

ZAPYTANIE OFERTOWE pn: Obsługa toalet...

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 10.12.2013r. do godz. 12.00 w formie: 1) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola, w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6, lub faxem na numer tel.: 46 857-81-99 wew. 31, lub w wersji elektronicznej na e-mail: przetargi@zabiawola.pl

artykuł nr 4

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Usuwanie nieczystości...

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 05.12.2013r. do godz. 12.00 w formie: 1) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola, w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6,

artykuł nr 5

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Świadczenie usług w...

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 18.11.2013r. do godz. 12.00 w formie: 1) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola, w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6

Dostępne kategorie:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013