główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.11.2008 godzina 10:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Główna 5 96-321 Żabia Wola.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.11.2008 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola Adres: ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola pok. nr 5.

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.11.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Żabiej Woli, 96 321 Żabia Wola ul. Główna 3 pok. nr 5.

artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.10.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Żabiej Woli, 96 321 Żabia Wola ul. Główna 3 pok. nr 5.

artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.10.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola Adres: ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola pok. nr 5.