Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu...

Termin składania ofert: Data: 2007/01/03 Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96 321 Żabia Wola

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu...

Oferty należy składać do dnia 27.12.2006r do godziny 9.00 w sekretariacie Urzędu Gminy.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 reprezentowana przez Wójta Gminy Halinę Wawruch ogłasza rozstrzygnięcie przetargu w trybie zapytania o cenę na: Dostawę kruszywa łamanego (kwarcytowego)

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu...

Oferty należy składać do dnia 19.12.2006 r. do godziny 9:00 w sekretariacie Urzędu Gminy.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:„Dostawa i montaż wyposażenia sal dydaktycznych do Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie gm. Żabia Wola” Część I – dostawa i montaż dygestorium TRYB POSTęPOWANIA:Negocjacje z ogłoszeniem

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Dostawę i...

Termin składania ofert: 08.12.2006 r. godzina 10:00 Miejsce składania ofert: sekretariat Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie ul. Mazowiecka 1; Józefina; 96-321 Żabia Wola

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na konserwację...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Żabia Wola.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na bieżące...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni z m.m-a. na terenie gminy Żabia Wola.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zabudowy pożarniczej typu GBA na podwoziu samochodu marki Star 200.

Zaproszenie do złożenia oferty w przetargu ograniczonym na...

Zaproszenie do złożenia oferty w przetargu ograniczonym na "Budowę sieci telekomunikacyjnej"

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na "Budowę sieci...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie upływa w dniu: 18.08.2006 roku o godzinie 10:00.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż...

Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żabiej Woli przy ul. Głównej 3. Przetarg na działkę nr 85/8 odbędzie się o godz. 900

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na kompleksowe...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.08.2006 godzina 10:00.

Ogłoszenie o przetargu na wyłonienie dzierżawcy...

Oferty należy składać do dnia 2 sierpnia 2006 roku do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż ...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej nie zabudowanej położonej w m. Siestrzeń gmina Żabia Wola

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonywanie...

Miejsce i termin składania ofert – Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3 pokój 5 do dnia 02.06.2006 r. do godziny 10:00.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż ...

Przetarg odbędzie się 31 maja 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żabiej Woli przy ul. Głównej 3.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na długoterminowy...

Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, kod 96-321 Żabia Wola,pokój nr 6,do dnia do dnia 2006-04-28 do godz. 12:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na długoterminowy...

Miejsce i termin składania ofert:w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, kod 96-321 Żabia Wola,pokój nr 6,do dnia 2005-04-21 do godz. 12:00

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na budowę boiska...

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 14.04.2006 godzina 10:00. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 14.04.2006, godzina 10:30

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi...

Miejsce i termin składania ofert – Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3 pokój 6 do dnia 12.04.2006 r. do godziny 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2006 r. o godz. 12.10 w pokoju nr 4

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie...

Składanie ofert - w terminie do 10.04.2006r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu złożenia o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego sala konferencyjna.

Ogłoszenie o przetargu nieogranoczonym na budowę boiska...

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 28.03.2006 godzina 10:00. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 28.03.2006, godzina 10:30, Sala konferencyjna Urzędu Gminy Żabia Wola.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie...

Miejsce i termin składania ofert – Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3 pokój 6 do dnia 05.04.2006 r. do godziny 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.04.2006 r. o godz. 12.10 w pokoju nr 4

Ogłoszenie o uniewaznieniu postępowania.

Ogłoszenie o uniewaznieniu postępowania.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę...

Miejsce i termin składania ofert – Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3 pokój 6 do dnia 1.03.2006 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.03.2006 r. o godz. 10.10 w pokoju nr 4

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na bieżące...

Miejsce i termin składania ofert – Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3 pokój 6 do dnia 20.02.2006 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.02.2006 r. o godz. 10.10 w pokoju nr 4

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Szacowanie...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Szacowanie nieruchomości na terenie gminy Żabia Wola"

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Remonty...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg i ulic na terenie gminy Żabia Wola"

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na kompleksowe...

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 24.04.2006 godzina 10:00. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 24.04.2006, godzina 10:30, Sala konferencyjna Urzędu Gminy Żabia Wola.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na kompleksowe...

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 09.03.2006, cena - 30.00 zł.Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 10.03.2006 godzina 10:00.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę boiska...

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 03.03.2006, cena - 30,00 zł. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 06.03.2006 godzina 10:00.