główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu...

Termin składania ofert: Data: 2007/01/03 Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96 321 Żabia Wola

artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu...

Oferty należy składać do dnia 27.12.2006r do godziny 9.00 w sekretariacie Urzędu Gminy.

artykuł nr 3

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 reprezentowana przez Wójta Gminy Halinę Wawruch ogłasza rozstrzygnięcie przetargu w trybie zapytania o cenę na: Dostawę kruszywa łamanego (kwarcytowego)

artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu...

Oferty należy składać do dnia 19.12.2006 r. do godziny 9:00 w sekretariacie Urzędu Gminy.

artykuł nr 5

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:„Dostawa i montaż wyposażenia sal dydaktycznych do Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie gm. Żabia Wola” Część I – dostawa i montaż dygestorium TRYB POSTęPOWANIA:Negocjacje z ogłoszeniem