Ogłoszenie o wyborze najkożystniejszej oferty na zakup i...

Ogłoszenie o wyborze najkożystniejszej oferty na zakup i dostawe obiadów do szkół z terenu Gminy Żabia Wola

Ogłoszenie o wyniku postepowania przetargowego

Ogłoszenie o wyniku postepowania przetargowego

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Usługi...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Usługi geodezyjne

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wycenę działek...

Miejsce i termin składania ofert – Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3 pokój 6 do dnia 01.12.2005 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.12.2005 r. o godz. 10:10 w pokoju nr 4

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę...

Składanie ofert: w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Główna 5,pok nr 2, do 30.11.2005r. do godz. 10:00,

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Remont...

Miejsce i termin składania ofert – Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3 pokój nr 5 do dnia 14.11.2005 r. do godziny 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.11.2005 r. o godz. 10.10 w pokoju nr 4

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup produktów ...

Składanie ofert: do 10.11.2005 r. do godz. 11.00, w Urzędzie Gminy w Żabiej Woli przy ul. Głównej 3, pok. nr 5

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż...

Przetarg odbędzie się  10 listopada   2005 roku  w sali nr 4  Urzędu Gminy w Żabiej Woli o godz.  900

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi geodezyjne

Miejsce i termin składania ofert – Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3 pokój 6 do dnia 26.10.2005 r. do godziny  10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.10.2005 r. o godz. 10.10 w pokoju nr 4

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na bankową...

Oferty należy składać do dnia 14.10.2005 r. do godziny 10:00 w kancelarii Urzędu Gminy.

WÓJT GMINY ŻABIA WOLA OGŁASZA PRZETARG USTNY...

WÓJT GMINY ŻABIA WOLA OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w m. Siestrzeń gmina Żabia Wola

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na bankową...

Oferty należy składać do dnia 27.09.2005 r. do godziny 10.00 w kancelarii Urzędu Gminy pok. Nr 6.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowę...

Miejsce i termin składania ofert – Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3 pokój 6 do dnia 17.08.2005 r. do godziny 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.08.2005 r. o godz. 10.10 w pokoju nr 4

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA USŁUGI...

Zamawiający podpisał umowę z firmą: BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH MIEDZA sc Krzysztof Strzemieczny, Paweł Wisiński Grodzisk Maz.ul.11 Listopada 43/2 za cenę 2399,00zł brutto.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA USŁUGI...

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA USŁUGI GEODEZYJNE

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:"Pokrycie...

Miejsce i termin składania ofert – Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3 pokój 6 do dnia 12.08.2005 r. do godziny 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.08.2005 r. o godz. 10.10 w pokoju nr 4

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Kompleksowe...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę południowej części gminy Żabia Wola. III etap - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Piotrkowice, Lasek z pompownią w miejscowości

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego: "...

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego: " Przebudowa drogi w miejscowości Żelechów ul.Nad Lasem "

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieodraniczonego na wykonanie...

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieodraniczonego na wykonanie "Remontu stropodachuprzychodni zdrowotnej pierwszego kontaktu w Żabiej Woli przy ul Warszawskiej 24"

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na serwisowanie...

Miejsce i termin składania ofert – Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3 pokój 6 do dnia 26.07.2005 r. do godziny 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.07.2005 r. o godz. 10.10 w pokoju nr 4

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont...

Miejsce i termin składania ofert – Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3 pokój 12 do dnia 20.07.2005 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.07.2005 r. o godz. 10.10 w pokoju nr 4

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi...

Miejsce i termin składania ofert – Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3 pokój 6 do dnia 30.06.2005 r. do godziny 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.06.2005 r. o godz. 10.10 w pokoju nr 4

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W TRYBIE PRZETARGU...

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Ogłoszenie o przetargu na usługi geodezyjne

Miejsce i termin składania ofert – Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3 pokój 6 do dnia 27.06.2005 r. do godziny 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.06.2005 r. o godz. 10.10 w pokoju nr 4

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego:Część I „ Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę północnej części gminy Żabia Wola „, Część II „ Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę południowej części gminy Żabia Wola- etap I

                                                                                                 Żabia Wola, dnia 20.05.2005r.

 

 

 

                                                                           Adresat:

                                                                           Wykonawcy,

                                                                           którzy złożyli oferty w postępowaniu

                                                                        

 

 

                                                    ZAWIADOMIENIE

 

 

                   Uprzejmie zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  na:

 

Część I „ Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę północnej części gminy Żabia Wola „ polegające na wybudowaniu sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach:

-         Musuły, Zalesie, Władysławów,

-         Stara Bukówka , Nowa Bukówka,

-         Zalesie, Przeszkoda,

-          Osowiec,

-         Ojrzanów.

  wybrano  ofertę najkorzystniejszą n/w Wykonawcy:

 

ZAKŁAD

PRODUKCYJNO- USŁUGOWO-HANDLOWY

„MELBUD”

p. Andrzej Zieliński

96-100 Skierniewice, Sierakowice Prawe 52a

 

 

za cenę: 871 442,98 zł z podatkiem VAT

 

 Część II „ Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę południowej części gminy Żabia Wola- etap I rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bartoszówce z dostawą i montażem agregatu prądotwórczego

 

wybrano ofertę najkorzystniejszą  n/w Wykonawcy:

HYDROTERM

p. Zygmunta Biernackiego

ul. Grunwaldzka 235

85-438 Bydgoszcz

 

za cenę: 386 164,04  zł z podatkiem VAT

 

       Dziękuję wszystkim Wykonawcom  za udział w przetargu i zapraszam do dalszej współpracy.

 

                                                                             Z poważaniem:

                                                                                                            Wójt

                                                                                                    Halina Wawruch

 

 

otrzymują:

  1. Przedsiębiorstwo  „MELGOS” Sp. z o.o.

ul. Ziejkowa 5, 09-500 Gostynin,

  1. Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe

„ WODELB” spółka jawna p. Sławomir Goszczycki

i p. Zdzisław Banaszczak, Brochocinek 11,

09-442 Rogozino,

  1. Zakład Produkcyjno – Handlowo- Usługowy

„MELBUD” p. Andrzej Zieliński

96-100 Skierniewice, Sierakowice Prawe 52 A,

  1. Zakład Instalacji Remontowo- Budowlanych

p. Roman Zwierzchowski ul. Postępu nr. 196,

05-500 Zgorzała,

  1. Przedsiębiorstwo PUHB” CEWOGAZ”

p. Jan Wolski ul. Partyzantów,

99-400 Łowicz,

  1. Zakład Instalacji Wodno- Kanalizacyjnej „TOMPEX”

            p. Tomasz Strumian, 95-060  Brzeziny,

ul. Małczewska 101. 

  1. HYDROTERM p. Zygmunt Biernacki

     ul. Grunwaldzka 235, 85-438 Bydgoszcz,

 

  1. Instalatorstwo Sanitarne i c.o.

            Wodociągi, Kanalizacja

            p. Tadeusz Sowik

            96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zielona 2

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym:„Restauracja obiektu dziedzictwa kulturowego - Dom Kultury w Żabiej Woli”

Adresat:

Wykonawcy, którzy

złożyli oferty w

przetargu

 

 

 

 

                             ZAWIADOMIENIE

 

 

            Uprzejmie zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne pn: „Restauracja obiektu dziedzictwa kulturowego - Dom Kultury w Żabiej Woli” wybrano ofertę najkorzystniejszą firmy:

Zakład Ogólnobudowlany

„MARBUDEX”

Marek Kierlańczyk

ul. Łowicka 127

96-100 Skierniewice

 

za cenę 326 894,99 złotych (z podatkiem VAT).

 

 

                                                                                             WÓJT GMINY ŻABIA WOLA

                                                                                                    HALINA WAWRUCH

                                                                                                         

 

 

 

Otrzymują:

1.       Zakład Ogólnobudowlany „MARBUDEX”

Marek Kierlańczyk

ul. Łowicka 127, 96-100 Skierniewice

 

2.      Przedsiębiorstwo Usług Wysokościowych

i Remontowo-Budowlanych „ALPIX”

Al. Jana Pawła II 34/E,00-141 Warszawa

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi...

Miejsce i termin składania ofert – Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3 pokój 6 do dnia 16.05.2005 r. do godziny 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.05.2005 r. o godz. 10.10 w pokoju nr 4

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym na sprzedaż...

Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2005r . o godzinie 900 w sali nr 4 Urzędu Gminy w Żabiej Woli przy ul. Głównej 3.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie studni...

Oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy pokój nr 5 w terminie do 28.04.2005r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu złożenia o godz. 10 30 w siedzibie zamawiającego pokój nr 4. Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia możn

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane Kompleksowe...

-Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 22.05.2005, cena - 30,00 zł. -Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 23.05.2005 godzina 10:00.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane część I -...

- Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 17.05.2005, godzina 10:30, Sekretariat Urzędu Gminy Żabia Wola.

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty...

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane Restauracja obiektu dziedzictwa kulturowego - Dom Kultury w Żabiej Woli Informacje administracyjne: - Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne d

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej w m. Bieniewiec – ulica Zagrodowa na odcinku 1548mb. Miejsce i termin składania ofert – Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3 pokój 6 do dnia 08.04.2005 r. do godziny 10.00.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi geodezyjne.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi geodezyjne. Miejsce i termin składania ofert – Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3 pokój 6 do dnia 22.03.2005 r. do godziny 10.00.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na szacowanie...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na szacowanie nieruchomości na terenie gminy Żabia Wola. Miejsce i termin składania ofert – Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3 pokój 5 do dnia 17.03.2005 r. do godziny 10.00.

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym - Rozbudowa i nadbudowa...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Rozbudowa i nadbudowa budynku Szkoły w Józefinie Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 09.03.2005 godzina 10:00.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na bieżące...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie gminy Żabia Wola.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup produktów...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup produktów ropopochodnych: olej napędowy, benzyna bezołowiowa PB 95, benzyna uniwersalna U 95, oleje silnikowe.