główna zawartość
artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 19...

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 5...

o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez osoby niepełnosprawne

artykuł nr 3

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 23...

wykaz miejsc wyznaczonych na obszarze Gminy Żabia Wola, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

artykuł nr 4

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia...

o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.