główna zawartość
artykuł nr 1

OBWIESZCZENIA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 38 W...

OBWIESZCZENIA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 38 W ŻABIEJ WOLI

artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej...

podaje sie do publicznej wiadomosci osób uprawnionych, ze w wyborach do Mazowieckiej Izby Rolniczej - Gmina Zabia Wola stanowi dwumandatowyOkreg Wyborczy Nr 38.

artykuł nr 3

OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej...

podaje do publicznej wiadomości osób uprawnionych skład osobowy Okręgowej Komisji Wyborczej nr 38 w Żabiej Woli powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Grodziskiego, zarządzonych na dzień 3 kwietnia 2011 roku.

artykuł nr 4

Informacje dot. wyborów do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej

ZASADY WYBORÓW:

  1. Członkami samorządu rolniczego są: osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej i uczestniczenia w ich wybieraniu.
  2. W gminie, w której powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha (okręg jednomandatowy) do Rady Powiatowej MIR wybiera się jednego członka, a gdy przekracza 4 tys. ha (okręg dwumandatowy) wybiera się dwóch członków. W okręgu wyborczym stanowiącym obszar miasta na prawach powiatu, wybiera się tylko – jednego przedstawiciela.
  3. W każdym powiecie ziemskim zostanie wybrana Rada Powiatowa Mazowieckiej Izby Rolniczej.
    W jej skład wejdą rolnicy, którzy w wyborach do tego organu, otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów. Rada Powiatowa MIR wybiera, ze swego składu Przewodniczącego Rady Powiatowej idelegata do Walnego Zgromadzenia Mazowieckiej Izby Rolniczej.
  4. Rolnik, ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej MIR musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty: zgłoszenie kandydata, oświadczenie o zgodzie na kandydowanie oraz listę członków zawierającą co najmniej 50 podpisów poparcia. Druki te można otrzymać w Oddziałach Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej lub pobrać ze strony internetowej www.mir.pl. Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.03.2011 roku (decyduje data wpływu) na adres właściwego Oddziału Biura MIR lub złożyć w dniu 14.03.2011 r., do godz. 15:00 do Okręgowej Komisji Wyborczej w siedzibie Gminy.
  5. Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania, zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie urzędu Gminy Żabia Wola najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów, tj. 20.03.2011 r. Każdy rolnik, może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.

Szczegółowe informacje o zasadach wyborów do Mazowieckiej Izby Rolniczej można uzyskać w Oddziałach Biura MIR.

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR 9/2010 KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH z...

w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

Dostępne kategorie:
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola - okręg wyborczy nr 8 (2020)
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola - okręg wyborczy nr 9 (2020)
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2020)
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola (2020)
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2019)
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola (2019)
Wybory ławników sądowych na kadencję 2020- 2023
Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2019)
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019)
Wybory sołeckie (2019-2023)
Wybory organów samorządu terytorialnego (2018)
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2015)
REFERENDUM Ogólnokrajowe 2015
Wybory ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019
Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2015)
Wybory sołeckie (2015-2019)
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2015)
Wybory organów samorządu terytorialnego (2014)
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2014)
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2011)
Wybory ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015
Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2011)
Wybory sołeckie (2011-2015)
Wybory organów samorządu terytorialnego (2010)
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2010)
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2009)
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2007)
Wybory ławników sądowych na kadencję 2008- 2011
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola /2007/
Wybory sołeckie /2007 r./
Wybory do Maz. Izby Rolniczej /2007 r./
Wybory samorządowe 2006
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2005)
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2005)
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2004)