główna zawartość
artykuł nr 1

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2007)

SZANOWNI WYBORCY


W dniach od 8 do 19 października 2007r, w pokoju nr 1 Urzędu Gminy w Żabiej Woli, wyłożony będzie do wglądu spis wyborców w wyborach do Sejmu i Senatu RP.

Spis wyborców zostanie udostępniony na pisemny wniosek zainteresowanego.INFORMACJA

Uprzejmie informuje, że do 21 września 2007 r.

do godz.15.00 w pokOJU NR 1 przyjmowane będą zgłoszenia przez pełnomocników wyborczych
kandydatów na członków do obwodowych komisji wyborczych


Urzędnik wyborczy

Krystyna reszka