główna zawartość
artykuł nr 1

Wyniki wyborów

artykuł nr 2

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej

artykuł nr 3

Informacje wyborcze

Uprzejmieinformuję, że spisy wyborców są udostępnione do wglądu w Urzędzie Gminy ŻabiaWola w  pokoju nr 1 od dnia 31.10.2006r.w godzinach urzędowania.


Geografia wyborcza
Informacje nt kandydatów na wójta oraz do rady gminy

artykuł nr 4

Obwieszczenia

artykuł nr 5

Zarządzenia