Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola- grudzień 2008

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola- grudzień 2008

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola- 20 i 25 listopad 2008

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola- 20 i 25 listopad 2008

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - październik 2008

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - październik 2008

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - wrzesień 2008

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - wrzesień 2008

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - czerwiec 2008

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - czerwiec 2008

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - maj 2008

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - maj 2008

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - kwiecień 2008

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - kwiecień 2008

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - marzec 2008

Załączniki
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek , oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Żabia Wola na 2008 rok.   85.110 KB
--- Załącznik do projektu Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek , oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Żabia Wola na 2008 rok. - REGULAMIN   178.319 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego część wsi Musuły   191.769 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok   78.356 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego część wsi Słubica A   189.038 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie nabycia przez Gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Żelechów gm.Żabia Wola, stanowiącej poszerzenie drogi gminnej   62.273 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie udzielenie pomocy finansowej na rzecz Starostwa Powiatu Grodziskiego   315.055 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie uzupełnienia nazw ulic w miejscowościach Żelechów, Osowiec, Musuły   258.188 KB

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - styczeń 2008