artykuł nr 1

OA.210.2.2023 - ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Żabia Wola ogłasza nabór na stanowisko Skarbnika Gminy Żabia Wola.
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.04.2023 r. do godz. 12:00.

Formularz elektroniczny dostępny pod adresem:
https://www.zabiawola.pl/1257,rekrutacje-na-wolne-stanowiska

Dokumenty dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie:

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze208 KB