artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do zamiany

Wójt Gminy Żabia Wola informuje, że od dnia 25 stycznia 2023 roku do dnia 14 lutego 2023 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Żabiej Woli ul. Główna 3 oraz na stronie internetowej www.bip.zabiawola.akcessnet.net został umieszczony  wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do zamiany: - w m.Osowiec dz. nr ew. 123 o pow. 0,06 ha.
https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/index.php?idg=10&id=463&x=89