artykuł nr 1

FP.210.12.2022 - ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Żabia Wola ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gminie Żabia Wola.

Termin składania dokumentów: do dnia 23 stycznia 2023 r., do godziny 12:00.

Formularz elektroniczny dostępny pod adresem:
https://www.zabiawola.pl/1257,rekrutacje-na-wolne-stanowiska

Dokumenty dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie:

ZARZĄDZENIE Nr 131/2022 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gminie Żabia Wola. Ogłoszenie o naborze.