artykuł nr 1

FP.210.11.2022 - ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Żabia Wola ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli.
Termin składania dokumentów: do 20 stycznia 2023 r. do godziny 15:00.

Formularz elektroniczny dostępny pod adresem:
https://www.zabiawola.pl/1257,rekrutacje-na-wolne-stanowiska

Dokumenty dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie:

ZARZĄDZENIE Nr 132/2022 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli. Ogłoszenie o naborze.