artykuł nr 1

F.271.1.2023 Zapytanie cenowe

Prowadzenie obsługi bankowej Gminy Żabia Wola oraz jej jednostek organizacyjnych.
Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferty należy składać w formie pisemnej, w kopercie do dnia 27 marca 2023 roku do godz. 10.00 do Urzędu Gminy Żabia Wola, ul.  Główna 3, 96-321 Żabia Wola, sala obsługi mieszkańca na parterze. Koperta winna być zamknięta i opatrzona nazwą przedmiotu zapytania cenowego oraz nr sprawy nadanym przez Zamawiającego.

Dostępne kategorie:
2023
2022
2021