artykuł nr 1

ZS.271.1.16.2023 Zapytanie cenowe

Sporządzenie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na terenie Gminy Żabia Wola na lata 2024-2027.


Oferty należy składać do 17.03.2023 r. do godz. 09.00 elektronicznie na e-mail: przetargi@zabiawola.pl. lub pisemnie na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. 96-321 Żabia Wola ul. Główna 3 lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Żabia Wola – Sekretariat -  parter budynku.

Dostępne kategorie:
2023
2022
2021