artykuł nr 1

RI.271.2.10.2023 - ogłoszenie o zamówieniu

Koszenie poboczy i rowów przy drogach utwardzonych, będących w zarządzie Gminy Żabia Wola
Składanie ofert do dnia 15.03.2023 r. do godz. 10.00.
Link do postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2a29ac0a-b73f-11ed-9236-36fed59ea7dd

Dostępne kategorie:
2023
2022
2021