artykuł nr 1

OA.271.2.3.2023 - ogłoszenie o zamówieniu

Usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców Gminy Żabia Wola.

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.01.2023 r. do godz. 10.00.

Sposób składania ofert: platforma e-zamówienia pod adresem:
Otwarcie ofert nastąpi 27.01.2023 r. o godz. 11.00.
Jeżeli wystąpi awaria systemu teleinformatycznego używanego w celu otwarcia ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym w zdaniu poprzednim, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
 
LINK DO POSTĘPOWANIA:
Dostępne kategorie:
2023
2022
2021