artykuł nr 1

ZS.271.1.52.2022 - zapytanie o cenę

Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Strażnicy OSP Skuły.

Oferty należy składać do 28.11.2022 do godziny 09.00. Sposób składania ofert został określony w Zapytaniu cenowym.

Dostępne kategorie:
2022
2021