artykuł nr 1

ZS.271.1.41.2022 - zapytanie o cenę

"Modernizacja elewacji w budynku szkoły podstawowej w Słubicy Dobrej – elewacja południowa"
Termin składania ofert do 28.09.2022 r. do godz.9:00
Sposób składania ofert został określony w Zapytaniu cenowym 

Dostępne kategorie:
2022
2021