artykuł nr 1

ZG.271.2.50.2022 - ogłoszenie o zamówieniu

Kompleksowe utrzymanie w czystości 160 zatok autobusowych na terenie Gminy Żabia Wola.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.01.2023 r, do godziny 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi 09.01.2023 r. o godz. 11.00.

Dostępne kategorie:
2023
2022
2021