artykuł nr 1

OA.271.2.48.2022 - ogłoszenie o zamówieniu

"Świadczenie usług pocztowych w 2023 roku".
Oferty należy składać do 11.01.2023 r. do godz. 10:00 za pośrednictwem formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP oraz miniportalu.

Dostępne kategorie:
2023
2022
2021