artykuł nr 1

ZS.271.2.37.2022 - ogłoszenie o zamówieniu

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg w Gminie Żabia Wola w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa dróg gminnych - projekty dróg.
Oferty należy składać do 24.10.2022 do godziny 10.00 za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP oraz miniPortalu.

Dostępne kategorie:
2022
2021