artykuł nr 1

RI.271.2.39.2022 - ogłoszenie o zamówieniu

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Żelechów wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi.
Oferty należy składać do 17.11.2022 r. do godziny 10.00 za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP oraz miniPortalu.

Dostępne kategorie:
2022
2021