artykuł nr 1

ZG.271.2.33.2022. Ogłoszenie o zamówieniu

„Utworzenie modułowej szkoły podstawowej w miejscowości Ojrzanów dla dzieci z terenów popegeerowskich"- Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Ojrzanowie”.
Oferty należy składać do 03.10.2022 r. do godziny 10.00 za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP oraz miniPortalu.

Dostępne kategorie:
2022
2021