artykuł nr 1

ZS.271.2.31.2022. Ogłoszenie o zamówieniu

„Wykonanie przebudowy odcinka drogi  gminnej ul. Dębowa w Osowcu Gmina Żabia Wola” W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemów odwodnienia wzdłuż  dróg na terenie gminy Żabia Wola”.
Termin składania ofert: 28.09.2022 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert: 28.09.2022 r.  o godz.11:00

Dostępne kategorie:
2022
2021