artykuł nr 1

RI.271.2.32.2022. Ogłoszenie o zamówieniu

Budowa i modernizacja oświetlenia energooszczędnego oraz z wykorzystaniem źródeł odnawialnych na terenie Gminy Żabia Wola poprzez zadanie Budowa  sieci elektroenergetycznej 0,23 kV oświetlenia drogowego w miejscowości Rumianka ul. Orzechowa".
Oferty należy składać do 27.09.2022 r. do godziny 10.00 za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP oraz miniPortalu.

Dostępne kategorie:
2022
2021