artykuł nr 1

RI.271.2.29.2022. Ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa zjazdów na drogi gminne na terenie gminy Żabia Wola.
Oferty należy składać do 09.09.2022 r. do godziny 10.00 za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP oraz miniPortalu.

Dostępne kategorie:
2022
2021