artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE Nr 52.1/2023 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 kwietnia 2023 r.