artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 25/2023 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 1 marca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad udostępniania pomieszczeń należących do placówek oświatowych, dla których Gmina Żabia Wola jest organem prowadzącym