artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 29/2023 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 14 marca 2023 roku

w sprawie powołania komisji do spraw podziału środków finansowych na cele zdrowotne dla nauczycieli, zwanej dalej Komisją Zdrowotną