artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 84/2022 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Żabia Wola za I półrocze 2022r., informacji i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 r. oraz informacji z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 r.